Gedragsprotocol

Sinds het schooljaar 2010 -2011 zijn er kapstokregels ingevoerd op de Klipper. Dit zijn regels die aangeven hoe wij, leerlingen en leerkrachten en ouders, met elkaar om willen gaan. In deze regels staat niet vermeld hoe we omgaan met situaties waarin betrokkenen zich niet aan afspraken houden.

 

Het gedragsprotocol wil daarvoor een leidraad zijn.

Het zal een bijdrage leveren om bij incidenten de omgeving voor kinderen en volwassenen zo veilig mogelijk te maken.

 

Klik hier om het gedragsprotocol te lezen.