Pestprotocol

Eén van de 3 kapstokregels die we op school hanteren is: We zorgen goed voor onszelf en de ander. Hier wordt in de dagelijkse situatie hard aan gewerkt. Wekelijks wordt er een les uit Leefstijl gegeven. Dit is een methode op sociaal emotioneel gebied. Omdat het landelijk bekend is dat er gepest wordt hebben wij, net als vele scholen voor ons, een pestprotocol opgesteld. Pesten is namelijk iets wat wij niet willen.
Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin wordt vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de volgende stap.
Waarom is een pestprotocol belangrijk?
Een pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. Dit protocol wordt onderschreven door het team, de directie en de MR.

 

Klik hier om het pestprotocol te lezen.