Thinking for learning

  • De samenleving is dynamisch, verandert snel en stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Die moeten zich snel kunnen aanpassen en steeds nieuwe oplossingen bedenken voor nieuwe problemen.

We weten dat kinderen tegenwoordig ook op andere manieren communiceren met elkaar. Ze zoeken en krijgen informatie langs andere wegen. Wij willen aansluiten bij deze ontwikkelingen en niet langer alleen maar kennis overdragen, maar ook kinderen leren helder te denken.

Helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief.

Dit alles past onsinziens bij de visie van onze school. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat

  • ·        Leerlingen beter en sneller leren, ook – en met name – zwakke leerlingen.
  • ·        Leerlingen met meer plezier en betrokkenheid leren.
  • ·        Leerlingen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren nemen.
  • ·        Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
  • ·        De sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.

Doordat mensen leren denken en leren leren, worden verbindingen tussen hersencellen gelegd. Deze verbindingen zijn noodzakelijk om verdere vooruitgang in leren en denken te kunnen maken.

 In nascholings bijeenkomsten leren de leraren welke tools zij kunnen gebruiken om dit alles te ondersteunen.

Enkele van deze tools zijn:

  • Diamond Ranking: Een groepje kinderen sorteert woorden in volgorde van belangrijk.
  • Concept lines:        De kinderen evalueren een les.
  • Odd one out:         Van 3 woorden/plaatjes wordt gekeken welke er niet bij past en waarom niet (hier zijn altijd allerlei mogelijkheden
  • Colliding Concepts:     Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen tussen twee woorden/plaatjes.