De kinderen van de Klipper

Wij vinden dat ieder kind uniek is en willen daar ook naar handelen. We prikkelen de kinderen om origineel en scheppend bezig te zijn met alle vakken. Zowel met taal, rekenen als tijdens de expressie lessen.

Regelmatig plaatsen wij leuke verhalen en foto's van de activiteiten van de kinderen. Die kunt u links in het menubalkje aanklikken.

Weekopening en weeksluiting

Kenmerkend voor de Klipper zijn de weekopeningen en sluitingen.

Maandagochtend opent een van de leerkrachten de week met een lied, een verhaal of een quiz, een act of iets dergelijks. Ook wordt de week met de kinderen doorgenomen, met wat er allemaal te gebeuren staat.

De weeksluiting is op vrijdagmiddag van 14.45 uur tot 15.15 uur. Daarbij laten de klassen zien, waar ze de afgelopen week zoal mee bezig zijn geweest. Dit is dan vaak in de vorm van een lied, een dans, een toneelstuk, een presentatie of een gedicht.

De ouders zijn bij zowel de weekopening als de sluiting van harte welkom!