Gedragsprotocol

Op De Floreant doen we alles aardig, netjes en rustig. Dit zijn de schoolregels die aangeven hoe wij, leerlingen en leerkrachten en ouders, met elkaar om willen gaan. De schoolregels zijn zichtbaar in de school opgehangen. In deze regels staat echter niet vermeld hoe we omgaan met situaties waarin betrokkenen zich niet aan afspraken houden. 

Het gedragsprotocol wil daarvoor een leidraad zijn. Het zal een bijdrage leveren om bij incidenten de omgeving voor kinderen en volwassenen zo veilig mogelijk te maken.

 Dit protocol bevat o.a. een gedragslijn: afspraken over de omgang met elkaar.

Klik hier voor document kinderen

Klik hier voor document volwassenen