Jeelo

Na de herfstvakantie start de school met een nieuwe manier van werken wat betreft wereldoriëntatie. Dit heet Jeelo: JE Eigen LeerOmgeving.

 

Jeelo heeft in de 12 duurzame projecten 6 maatschappelijke uitdagingen verwerkt. Uitdagingen waarvoor de nieuwe generatie staat, gebaseerd op de duurzaamheidthema’s van de Verenigde Naties.
In elk project staan leerlingen voor 6 uitdagingen:
•  Wees baas over je eigen ontwikkeling
•  Zorg voor jezelf
•  Zorg voor anderen
•  Zorg voor onze planeet
•  Gebruik informatie veilig en betrouwbaar
•  Werk duurzaam samen

De projecten van Jeelo berusten op 3 pijlers:
•  Samen leven voor betrokkenheid bij leerlingen en de omgeving
•  Samen werken voor 21e-eeuwse vaardigheden
•  Zelfstandig leren voor individueel leren leren

Jeelo heeft 12 projecten voor groep 1 tot en met 8. Alle groepen werken tegelijk aan hetzelfde project. Leerlingen werken tijdens het project naar een concreet projectresultaat toe. Ze weten waarom ze leren.

Jeelo is een methode vervangend voor wereldoriëntatie-breed (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl en burgerschap, EHBO en verkeer). Begrijpend lezen, mondeling en schriftelijk presenteren zijn ook geïntegreerd in Jeelo.

Alle scholen krijgen een eigen digitale leeromgeving ‘Mijn Jeelo’ met daarin alle content. Leerlingen krijgen een eigen inlog en kunnen op elke plek werken in de leeromgeving, ook thuis. Ouders en leerlingen zijn hierdoor meer betrokken bij het onderwijs.