Missie

De school zorgt ervoor een veilige haven te zijn voor ieder kind. Hierin mag ieder kind zijn wie het is. Wij vinden het belangrijk dat er respectvol met elkaar en met de omgeving wordt omgegaan. Onze taak is tevens kennis door geven aan kinderen. Omdat ieder kind anders is en leert moeten wij ervoor zorgen dat we de onderwijsbehoefte van een kind ontdekken. Als we dit weten, kunnen we alles wat in een kind zit eruit halen en het liefst nog een beetje meer.