Pest protocol

Pesten kan helaas op iedere school voorkomen, ook op De Floreant. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Hiervoor is een pestprotocol opgesteld. Dit komt voor uit het anti pestbeleid en geeft aan hoe te handelen als er gepest wordt.