Visie

Toekomstbestendig onderwijs bestaat uit leerstof waarin leerlingen:

  • Een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze vakoverstijgend leren, denken en werken.
  • Hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad.
  • Zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun eigen identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl.

Er zijn dus 3 hoofddoelen in ons onderwijs:

  1. 1.      Kennisontwikkeling
  2. 2.      Maatschappelijke vorming
  3. 3.      Persoonsvorming

 

 De merkwaarden van de Floreant zijn:

 

Verbondenheid

  

 

Creativiteit

 

 

 

Eigenheid