Visie

De wereld van vandaag heeft mensen nodig die positief in het leven staan, die kunnen samen leven en werken, zelfstandig en eerlijk zijn. De Klipper wil met haar onderwijs bereiken dat kinderen in deze samenleving hun weg kunnen vinden. Daarom besteden we naast overdracht van kennis, sociale vorming en het aanleren van vaardigheden ook aandacht aan creatief bezig zijn op verschillende terreinen en jezelf kunnen presenteren. Hierbij houden we rekening met de leerbehoeftes van elk kind, want ieder kind heeft recht om zijn/haar talenten te ontwikkelen.

De merkwaarden die we naast onze visie zetten zijn:

Groei 

Verantwoordelijkheid

Veiligheid

Betrokkenheid

Creativiteit