Creativiteit

Door kinderen creatief bezig te laten zijn, leren ze zowel kunstzinnige vorming als verschillende oplossingsmogelijkheden te zien en gebruiken. Dit wordt dan toegepast op alle vakgebieden. De creativiteit is ook terug te vinden in de methode Da Vinci die vanaf groep 5 gebruikt wordt. Hierbij werken de kinderen alleen of in groepjes en presenteren op verschillende manieren hun werk. Bij de weeksluiting presenteren de kinderen aan elkaar en de ouders, wat ze de afgelopen week hebben geleerd. Twee keer per jaar werken we met de hele school aan hetzelfde project. Hierbij werken we ook groepsoverstijgend.

Terug