Verantwoordelijkheid

We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving. Iedereen leert, bij ons op school, om op eigen niveau met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Zo leren de kinderen verantwoordelijk om te gaan met hun weektaak. Ze leren hun eigen spullen op te ruimen en hebben bepaalde taken die ze moeten uitvoeren.

Terug