Zorg

Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

De bedoeling van Passend onderwijs is dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.

Elk jaar bekijken hoe we de zorg kunnen bieden aan de kinderen die dat nodig hebben. Wanneer we specialistische hulp nodig hebben bij de begeleiding van een leerling, kunnen we een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder.

Op onderstaande website kunt u meer vinden over het passend onderwijs.

http://www.passendonderwijsnu.nl