Activiteitencommissie

De AC is een groep ouders van leerlingen van de samenwerkingsschool

de Klipper. Ieder schooljaar worden er diverse activiteiten georganiseerd voor uw kind(eren). Bij veel van deze activiteiten ondersteunt de AC het onderwijzend personeel. De AC doet en denkt actief mee over allerlei praktische zaken zoals o.a. de vieringen van het sinterklaasfeest en kerstfeest maar ook bij het organiseren van de klusavonden. Ook beheert de AC het schoolfonds.

Uit het schoolfonds worden o.a. de kosten betaald voor feesten en andere activiteiten voor de kinderen. De AC komt ongeveer éénmaal per maand bij elkaar om de lopende evenementen te bespreken. De taken worden daarbij onderling verdeeld.

Heeft u als ouder/verzorger algemene vragen of wilt u in contact komen met ons dan kunt u ons ten alle tijden aanspreken of bellen.

We zijn graag bereid om alle vragen te beantwoorden en staan open voor uw ideeën


De AC bestaat uit de volgende leden:

Eric Vergeer (voorzitter)

Rosanne Scheurs (secretaris)

Mark Rood (penningmeester)

Imca Hendriks

Susanne Vergeer

Iza Brinks

Juf Wendy