Lessen leren leven

Sinds 2015 doet onze stichting mee aan Met de Lessen Leren Leven. Het doel is dat leerlingen de lessen RK/GVO/HVO/IVO niet apart maar samen volgen. Op die manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de groepsleerkracht en van docenten die kennis en expertise hebben vanuit een bepaalde richting. Het betekent dat leerkrachten binnen het openbaar onderwijs en de samenwerkingsscholen actief aan de slag gaan met levensbeschouwing. Binnen de opzet van de Lessen Leren Leven wordt de expertise van de groepsleerkracht en de RK/GVO/HVO/IVO docenten optimaal benut en vindt verbinding plaats. Aves vindt het van belang, dat kinderen kennis maken met diverse geloofsrichtingen, hierover met elkaar in gesprek gaan en daardoor respect leren hebben voor de diverse stromingen. Wij geloven dat daardoor tolerantie en begrip ontstaat. Aves wil de kinderen op haar scholen ‘leren leven’ in onze samenleving. Het motto is: niet apart maar samen.

 Dit zijn de uitgangspunten van de lessen ‘Leren Leven’:

1. We streven naar erkenning en waardering voor de verschillende levensbeschouwingen die kinderen meebrengen en in onze samenleving aanwezig zijn.

2. Dit willen we graag vorm laten geven door de groepsleerkrachten van de kinderen, in samenwerking met de RK/GVO/HVO/IVO docenten. Voor de kinderen is de groepsleerkracht belangrijk in het gesprek met de klas. 

3. De lessen ‘Leren Leven’ (waaronder de lessen RK/GVO/HVO/IVO) worden door alle kinderen bijgewoond. We streven naar dialoog waarin alle kinderen vrij leren spreken met en luisteren naar elkaar.  

4. Met ouders die nadrukkelijk aangeven geen RK/GVO/HVO/IVO te wensen zullen we in gesprek gaan en afspraken maken.

5. De groepsleerkrachten van de groepen 1 en 2 verzorgen zelf lessen ‘Leren Leven’ vanuit de thema’s en verhalen die speciaal voor hen worden aangereikt.6. We werken dit jaar aan vier thema’s in projecten van ieder ongeveer 11 weken, te weten: Samen, Licht, Moed, Natuur.