Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad 2018-2019

 


Op SWS De Floreant is een medezeggenschapsraad ingesteld. Dit is een orgaan dat op basis van de WMS (Wet Medezeggenschaps Basisscholen) de medezeggenschap van ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Via dit inspraakorgaan kan een school invloed uitoefenen op besluiten van het bevoegd gezag. In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. De taken en bevoegdheden van de MR staan beschreven in het 'regelement Medezeggenschapsraad'. 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies uit te brengen aan het bevoegd gezag of om al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag. 

In de regel heeft de MR vier bestuursleden, welke voor iedere plenaire vergadering bij elkaar komen. De zijn twee ouders en twee leerkrachten. Dit schooljaar zijn de MR-en, van de fusiescholen, samengevoegd.


Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De raad bestaat uit ouders en personeelsleden.

In schooljaar 2018-2019 ziet de MR er als volgt uit: 

Voorzitter                                   

Peter Verhage (ouder)

Secretaris

Ellen   Brouwer (leerkracht)

Algemeen   lid

Marloes   Hersbach-Haar (leerkracht)

Algemeen   lid

Addie   Verloop (ouder)

Algemeen   lid

Sjoukje   de Feijter (ouder)

Algemeen   lid

Gonny   Schot (ouder)

 U kunt de MR persoonlijk benaderen of via onderstaand mailadres.

mr.swsdefloreant@aves.nl