Overblijven

Voor kinderen, die om diverse redenen overblijven, bestaat er op “ De Floreant” een overblijfregeling. Twee overblijf coördinatoren dragen de zorg voor de gang van zaken m.b.t. het overblijven. Een abonnement kost € 20,00 voor 20 overblijfmomenten. Kinderen die incidenteel overblijven betalen € 1,50 per keer. Wanneer u uw kind structureel wilt laten overblijven kunt u een aanvraagformulier vragen bij de directeur.

Uitgangspunt voor het overblijven is: Er wordt tijdens het overblijven (Tussen Schoolse Opvang) gestreefd naar een gezellige sfeer.

 

Dit betekent het volgende:

  • We bieden elk kind een veilige en vertrouwde omgeving.
  • We houden rekening met elkaar.
  • We dragen zorg voor andermans eigendommen.
  • We doen een beroep op orde en netheid.

 

Klik hier voor de overblijfregels.