Uw kind aanmelden

Jaarlijks houden we een inschrijfmiddag. U kunt dan 's middags kijken bij ons op school en/of uw kind inschrijven.

Natuurlijk kunt u ook op een ander moment uw kind inschrijven bij ons op school. We maken dan een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek laten we u de school zien, vertellen we over ons onderwijs en vragen we u om informatie over uw kind.

Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen bij ons altijd eerst een paar keer komen kijken. De kleuterjuf zal met u de data afspreken waarop uw kind komt wennen.