Uw kind aanmelden

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor De Floreant maken we graag een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek laten we u de school zien, vertellen we over ons onderwijs.

Kinderen die voor het eerst naar school gaan mogen bij ons altijd eerst een paar keer komen kijken. De kleuterjuf neemt ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt contact op. Zij komt dan op huisbezoek. Tijdens dit bezoek vraagt de leerkracht u om informatie over uw kind en spreekt met u enkele datums af waarop uw kind kan komen wennen.