Verlof aanvragen

De scholen hebben nieuwe regels voor verlof ontvangen. Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn vastgesteld door Aves in samenwerking met de leerplichtambtenaar. Indien er ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij de wet verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Het stappenplan waarop u kunt zien wanneer u vrij kan krijgen, is hieronder te vinden. Ook kunt u hier een verlofformulier vinden. Dit formulier is ook af te halen bij de directie. 

Klik hier voor het stappenplan verlofaanvraag

Klik hier om het verlofformulier te openen.